Teabvillan är ett varumärke inom Partner entreprenad i Sverige AB och har lång erfarenhet från hustillverkning och modullösningar. Med egen husfabrik och nu även egen projektering kommer man effektivt kunna få ett helhetsgrepp ändå från sälj-led till färdig produkt. Att erbjuda marknaden en stor flexibilitet i sina produkter är viktigt för TeabVillan och att då via Vertex BD kunna automatisera projekteringsfasen skapar stort värde.

× Shopping Cart

Your cart is empty.