Sveriges effektivaste projekteringsmodell

Att Anebyhusgruppen ligger i framkant vad det gäller automationsnivå i projekteringsfasen påverkar inte deras val att nu inleda ett förbättringsarbete för ytterligare effektiviseringar. Med stor beslutsamhet inleds nu under hösten steg ett i ett förbättringsprojekt där minsta lilla spilltid ska identifieras och värderas. Målsättningen, att arbeta fram Sveriges i särklass mest effektiva projekteringsmodell, är högt ställd och inget som skrämmer utan planen är lagd och målbilden uppritad.

Niklas Lundin VD och Roger Bendz projektledare på Anebyhusgruppen:

“I många år har man i produktion arbetat efter modeller som taktade flöden och lean. Vi vill lyfta in denna typ av modeller i vår projekteringskarusell för att då skapa de absolut bästa tänkbara förutsättningarna för våra designer/konstruktörer att få ut absolut maximalt av sina arbetsdagar. Vi vill helt enkelt få mer gjort genom att göra mindre. Vi ser, trots att vi har en redan hög automation i våra system möjlighet till ytterligare förbättringar. Detta kommer även genera värde ut på våra angränsande avdelningar som försäljning, inköp och produktion.”

Givetvis vill vi från Vertex sida vara ett stort stöd i detta projekt och ser fram emot att få tillsammans med Anebyhusgruppen arbeta fram denna modell och mjukvarufunktioner som möjliggör att målbilden uppfylls.

× Shopping Cart

Your cart is empty.