Bygg Prefab

 

Använd kraften hos Vertex BD för modern husproduktion med hjälp av prefab.
Att bygga prefab hus med hjälp av Vertex system är ett miljövänligt alternativ som dessutom sparar in tid och pengar – utan att kompromissa med kvalitén.

Vertex BD effektiviserar hela byggprocessen för prefabricerade hus och genererar konstruktioner med 100 procent automation.

Bygga prefab

Vad är prefab?

Prefab står för prefabricering eller prefabrikation och innebär att husens komponenter byggs ihop i fabrik. Ett prefabricerat hus består antingen av förtillverkade delar eller moduler som sätts samman till en hel byggnad på byggarbetsplatsen.

Det gör en noggrannare kontrollering av tillverkningen möjlig med hög grad av kundanpassning. Medan husdelarna tillverkas i fabrik kan grunden läggas till huset, vilket snabbar på byggprocessen avsevärt. Dessutom går monteringen på plats väldigt fort.

Prefab minskar byggtider och sänker kostnader

Att öka prefabriceringsgraden medför minskad byggtid, vilket sänker kostnaden. Dessutom blir arbetsmiljön säkrare eftersom miljön på fabrik kan kontrolleras i betydlig högre grad, med rätt utrustning och skydd mot väder och vind.

Prefab är också bättre för miljön, eftersom exempelvis avfallsmängderna minskar samtidigt som materialåtgången lättare kalkyleras. Enligt siffror från McKinsey Global Institute kan byggbolag öka hastigheten på sina byggprojekt med 20-50% med hjälp av modulhus och prefab.

Fördelar med Prefab hus

Det finns många fördelar med prefabricerad hustillverkning, framför traditionella byggen på plats. Genom att ta till vara på Vertex branschledande mjukvara för prefab kan du till exempel:

  • Snabba på byggprocessen
  • Förenkla tillverkningen och konstruktionen
  • Färdigställa hus snabbare med prefab
  • Öka säkerheten eftersom fabriksmiljön är säkrare
  • Minska risken för omarbetning
  • Minimera materialspillet
  • Ta fram noggrannare tidsplaner

När hus byggs i fabrik inom prefab kan processen detaljstyras eftersom miljön är skyddad. Automationsgraden ökar när koordinering och hantering av repetitiva uppgifter förenklas. Under tiden för den prefabricerade hustillverkningen kan markförberedelserna genomföras, vilket bidrar till ytterligare effektivitet och en snabbare byggtakt.

En annan fördel med att bygga prefabricerat är att kvalitetskontroller är mycket lättare att genomföra under tak. Det är naturligtvis mycket mer riskfyllt att bygga hus i utomhusmiljö, där mängder av yttre faktorer kan ställa till det i byggprocessen

Välj Vertex BD för prefabricerad hustillverkning

Kärnan i Vertex CAD är att onödiga led i byggprocessen kan kapas eller effektiviseras, till förmån för högsta möjliga automation. Vertex system skräddarsys för varje enskild kund – oavsett storlek på verksamheten.

Med kraftfulla arkitektoniska verktyg kan moduler och hus ritas, samtidigt som den exakta mängden material som behövs under produktionen räknas ut och sammanställs i en rapport. Vid husbyggen kan det handla om allt från kvadratmeter i gips till längden på virket.

Prefab ger alltså en total överblick som lägger grunden för minskat svinn, effektivare användning av material utan onödiga inköp, vilket sammantaget sparar in stora kostnader utan att kvaliteten försämras.

Vertex BD gör det möjligt att kapa onödiga led i byggprocessen, till förmån för högsta möjliga automation. Det gäller trä- såväl som stålkonstruktioner och byggen av allt från stora flervåningshus till mindre stugor.

Prefab ökar säkerheten och minskar risken för olyckor

Att bygga prefab hus innebär alltså ökad säkerhet och minskad risk för arbetsplatsolyckor, eftersom miljön är anpassad för ändamålet – prefabricerad hustillverkning. Det leder i sin tur till mindre problem med exempelvis fukt, kyla, värme, miljöutsläpp, orenheter, bullernivå och andra komplikationer som har med omgivningen att göra.

Minimera störningsmoment i närmiljön med prefabricerat hus

Prefab minimerar störningsmomenten som byggarbetsplatser medför, såsom oljud, avfall, smuts, trafikstörningar och andra ingrepp i närmiljön. Detta eftersom en stor del av byggprocessen äger rum i fabriken, samtidigt som färdigställandet på plats går betydligt fortare än vid traditionell husproduktion. Ofta tar det endast någon dag att sätta ihop ett fabricerat hus på plats, medan tillverkningen av moduler och husdelar sker under det att grunden läggs.
Bygga trähus

Att bygga prefab hus – en global trend

På senare tid har prefab, eller prefabricerad hustillverkning, slagit igenom på global nivå och ses av många som framtidens val för produktion av hus inom industrin. Anledningen är stora tekniska framsteg med möjlighet till högre kvalitet och effektivitet för att bygga prefab, där Vertex BD ligger i framkant.

Exempelvis har förtillverkningsgraden av stommar ökat kraftigt de senaste åren, enligt SCB, och med Vertex BD erbjuds en datoriserad lösning för hela byggprocessen – från första skiss till prefabricerat hus.

Vill du veta mer om att bygga prefabhus med Vertex CAD?

Kontakta
Roger Johansson (Försäljning och Marknad)
tel. +46 (0) 79-335 46 51
roger.johansson@vertex.fi

Hur funkar det?

Kundberättelser

“Before it might take three weeks to do the layout and get all the wall panels drawn up. With Vertex BD we can do the same project in roughly a week’s time.”

Michael Ward

Director of Business Development, GMI

The first bungalow took about 3 days to prefabricate. By the end of the project, the Machiels team was assembling roughly 15 bungalows per week. That amounts to 400 homes in 200 working days.

Filip Vercauteren

General Manager, Machiels Building Solutions

“This mix of innovative off-site and more traditional on-site methodology enables us to reduce costs through increased speed of construction.”

William Carter

General Manager, ABT Construction

× Shopping Cart

Your cart is empty.