Vertex Systems Sweden. Din lokala leverantör av Vertex BD.

I 40 år har finska Vertex Systems levererat en högkvalitativ CAD-mjukvara till byggnadsindustrin, allt från produktion av småhus till stora höghus.

Vertex filial i Sverige startade 2018 för att bättre betjäna de svenska kunderna lokalt.

Vi hjälper byggindustrin att effektivisera och utveckla sina processer genom att automatisera produktdesign, informationshantering, tillverknings- och byggprocesser.

Vertex Systems

Industriell CAD & PDM/PLM Mjukvara

18 000 användare i 37 länder

Antalet anställda i Vertex-koncernen idag är ca. 100 i Asien, Australien, Europa och Nordamerika. Över 18.000 Vertex-licenser har levererats till över 2000 kunder i 37 länder över hela världen.

Optimala lösningar för att möta kundens behov

Vi är engagerade i att uppnå den optimala lösningen för varje kund med praktisk och lättanvänd systemimplementering. Vertex Systems framgång baseras på en innovativ mjukvara och nära samarbete med alla våra globala kunder.

Vertex Systems integrerade mjukvara gör att våra kunder kan automatisera sina kompletta produkt- och informationsprocesser. Våra lösningar bygger på en anpassningsbar mjukvara och databasarkitektur med flexibla verktyg. Systemet skräddarsys till kundens specifika behov och kan integrera med andra informationssystem.

Vertex Systems tror på teamet

Vi på Vertex är övertygade om att det är teamet som levererar resultaten, med vår mjukvara så sammankopplar du alla avdelningar från konstruktion, försäljning, kund, leverantör till ett team. Just att få verktyget som gör att alla resurser strävar mot samma mål skapar enorma värden, på flera sätt. Vi strävar alltid mot att tillsammans med er kunder göra skillnad och skapa värde för oss båda. Än en gång, det är teamet som gör skillnaden.

× Shopping Cart

Your cart is empty.