Bygg hus med

Vertex CAD

 

Med Vertex CAD system får du och din verksamhet en datoriserad lösning för hela byggprocessen, från första skiss till färdig byggnad – oavsett vilket typ av hus du vill bygga. Flera avancerade husbyggen såväl som enklare hus har redan sett dagens ljus med hjälp av Vertex CAD.

Högsta möjliga automation med Vertex CAD

Kärnan i Vertex CAD är att onödiga led i byggprocessen kan kapas eller effektiviseras, till förmån för högsta möjliga automation. Vårt CAD system skräddarsys för just dina behov – oavsett storlek på din verksamhet.

Fördelar med vårt system är:

  • Kapa onödiga led i processen med att bygga hus
  • Bana väg för återanvändning av värdefull data
  • Sammanlänka din organisations olika avdelningar
  • Förbinda aktörer som samarbetar externt

Från attefallshus till skyskrapor

Vertex CAD är optimerat för att designa hus och boenden – från minsta attefallshus till högsta skyskrapa. Vi möjliggör även för prefabricerad/Industriell tillverkning av hus, såväl som underlättar att bygga lösvirkeshus – allt som har att göra med att bygga hus, med andra ord.

Att bygga hus i fabrik innebär stora fördelar gällande hur processen kan styras i en skyddad miljö. Det möjliggör för lättare koordinering och hantering av repetitiva uppgifter – samt en ökad nivå av automation.

Från arkitektur till konstruktion

Vertex CAD tar rent konkret fram olika typer av ritningar inom arkitektur, konstruktion och produktion – vid sidan om materialrapporter.

Vertex BD använder digital automation för att överföra ett projekts information till alla delar i er process. Det innebär att alla ritningar, materialrapporter, kaplistor och produktionsdata automatiskt kan genereras och sparas i vår mjukvara.

Räknar ut behovet av material med exakt precision

När du står inför ett byggprojekt tar Vertex BD reda på den exakta mängden material som behövs – allt sammanställt i en rapport.

Vid husbyggen kan det handla om allt från kvadratmeter i gips till längden på virket. Det ger en total överblick som lägger grunden för minskat svinn, effektivare användning av material utan onödiga inköp – vilket sammantaget sparar in stora kostnader.

Automation med högsta tänkbara flexibilitet

Automation förknippas ofta med begränsad flexibilitet i arbetsprocessen. Men med Vertex CAD kan du och ditt företag i stället fokusera på de allra mest kreativa utmaningarna, medan dyrbar tid sparas in på insatser som med fördel låter sig automatiseras. När ditt konstruktionsteam kan reducera, eller helt eliminera, att saker behöver göras om eller rättas till, minskas byggtiden avsevärt. Vertex CAD innebär en mer effektiv arbetsprocess, med andra ord.

Total kundanpassning med Vertex CAD

Nyckeln är vår förmåga till kundanpassning, där vi ställer oss till ditt företags förfogande, både som systemleverantör och support – beroende på var ni befinner er i utvecklingen. Vi har som mål att hjälpa nya företag som ser värdet i att utvecklas med en högre grad av automation.

Vertex samarbetar med världens största aktörer

Internationellt ligger Vertex CAD bakom byggnader från världens största byggare av flerbostadshus, samtidigt som vi värderar mindre företag som strävar efter att växa och utvecklas lika högt.

Bygga trähus

Vill du veta mer om att bygga hus med Vertex CAD?

Kontakta
Roger Johansson (Försäljning och Marknad)
tel. +46 (0) 79-335 46 51
roger.johansson@vertex.fi

Hur funkar det?

Kundberättelser

“Before it might take three weeks to do the layout and get all the wall panels drawn up. With Vertex BD we can do the same project in roughly a week’s time.”

Michael Ward

Director of Business Development, GMI

The first bungalow took about 3 days to prefabricate. By the end of the project, the Machiels team was assembling roughly 15 bungalows per week. That amounts to 400 homes in 200 working days.

Filip Vercauteren

General Manager, Machiels Building Solutions

“This mix of innovative off-site and more traditional on-site methodology enables us to reduce costs through increased speed of construction.”

William Carter

General Manager, ABT Construction

× Shopping Cart

Your cart is empty.