Vertex BD Mjukvara

För industriell husproduktion

 

Producera ritningar upp till 2x snabbare. Eliminera misstag i produktionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testa gratis här

Vad är prefab?

 

Att bygga prefabricerat innebär att man bygger ihop huskomponenter i en fabrik. Dessa enheter fraktas därefter till byggplats. Man kan även bygga hela moduler i fabrik som sedan sätts ihop till en byggnad på byggplatsen.

Att prefabricera trähusproduktionen är en högkvalitativ, tidseffektiv, kostnadseffektiv och miljövänlig metod.

 

Förenklad tillverkning och konstruktion

Att tillverka hus i fabrik skapar stora fördelar i hur man kan styra processen i en skyddad miljö. Det ger en möjlighet att koordinera och hantera repetitiva uppgifter, samt en ökad nivå av automation. Samtidigt som byggkomponenterna byggs i fabriken kan markförberedelser, gjutning av grund bland annat förberedas, vilket även det ger en ökad effektivitet och tidsbesparing.

 

Färdigställ snabbare med ökad nogrannhet och kvalitét

 

En stor fördel med att bygga prefabricerat är att det optimerar kvalitétskontrollerna – vilka är mycket lättare att genomföra i en fabriksmiljö än på en byggplats. 

Modulproduktion är även ett sätt att spara tid och pengar. Det har visat sig att bygga med moduler ökar färdigställandegraden med 20-50%. Läs mer i vår blogg.

 

 

Mindre omarbetning ger snabbare slutföringstider

 

Desto bättre kvalité på produkten, desto mindre blir omarbetning ett problem. Och när konstruktionsteamet kan reducera eller eliminera att saker behöver göras om och rättas till, minskas byggtiden avsevärt. Ibland med flera månader.

Att bygga i en inomhusmiljö minskar avsevärt risken för arbetsmiljöolyckor. Det ger även en mindre risk för problem som är förknippade med fukt, miljöfaror och smuts.

Klicka på bilden för att se, rotera och zooma 3D-modellen i Vertex Showroom

Vilken roll har Vertex BD?

 

Vertex BD är en BIM-mjukvara (Building Information Modeling) vilken är den kompletta källan till information för all form av prefabricerad produktion. Öka produktionshastigheten och exaktheten, samtidigt som fel i produktionen elimineras.

Vertex BD använder digital automation för att överföra ett projekts information till alla delar i processsen. Det innebär att alla ritningar, materialrapporter, kaplistor och produktionsdata automatiskt kan genereras och sparas i mjukvaran.

Läs mer om Vertex BD´s funktioner.

Hur funkar det?

Kundberättelser

“Before it might take three weeks to do the layout and get all the wall panels drawn up. With Vertex BD we can do the same project in roughly a week’s time.”

Michael Ward

Director of Business Development, GMI

The first bungalow took about 3 days to prefabricate. By the end of the project, the Machiels team was assembling roughly 15 bungalows per week. That amounts to 400 homes in 200 working days.

Filip Vercauteren

General Manager, Machiels Building Solutions

“This mix of innovative off-site and more traditional on-site methodology enables us to reduce costs through increased speed of construction.”

William Carter

General Manager, ABT Construction

× Shopping Cart

Your cart is empty.