Grännäs Trähus som är fastighetsbolagets K2A produktionsenhet kommer framledes förse sina två fabriker med produktionsunderlag genererat från Vertex BD. Fastigheterna som produceras är flerbostadshus i modul-format och med trästomme där man i bägge fabrikerna har en långt utsträckt färdigställandegrad av sina moduler. Grännäs bygger Svanenmärkta hus, vilket betyder att en utomstående oberoende part kontrollerar att producerade fastigheter är energisnåla och miljövänliga.

Teamet på Vertex vill tacka för förtroendet och nu inleder vi på utbildningsplanen av operatörer samt nödvändig implementering av systemet för att få ut maximalt av vårt CAD-system.

× Shopping Cart

Your cart is empty.