Peter Gidlöf på Allt i trä AB som i många år försett södra Stockholm med allt från takstolar, väggblock och färdigkapade stommar väljer nu att ta in Vertex BD som CAD-system. Med Peters erfarenhet kring projektering och konstruktion så blir erbjudandet mot marknaden ytterligare effektiviserat och tydligt. Ett avgörande moment för att röja framgång är att vara snabbfotad och lyhörd mot slutkunden och då kunna med stor enkelhet göra kundanpassningar i modellerna. Detta är något av Allt i träs specialitet och i kombination med egen produktionskraft så blir erbjudandet mot marknaden otroligt slagkraftigt.

× Shopping Cart

Your cart is empty.