Med ett unikt byggsystem och under ledning av VD Stefan Sigesgård tar nu Reformhus stora steg framåt på den svenska marknaden. Som ett led i expansionen implementeras nu byggsystemet i Vertex CAD system och drivande i detta projekt är nyrekryterade Joachim Svedin. Teamet på Reformhus har lång erfarenhet från byggbranschen. Med en PIR-isolerad träregelstomme som ger närmast unikt lågt u-värde och lufttäthet i kombination med en fullständigt flexibel arkitektur så blir erbjudandet mot marknaden väldigt intressant. Det ligger helt i linje med vad konsumenter och professionella beställare efterfrågar. Även Vizcon AB med @Martin Carlsson i spetsen kommer stötta Reformhus i denna expansion och bidra med arkitektur och projekteringskraft. Ett effektivt och värdeskapande samarbete mellan Reformhus, Vizcon och Vertex.

× Shopping Cart

Your cart is empty.