Den Modulära Effekten: Hur Industriell Produktionsteknik Hjälper Space M2 att ta Prefabricerade Hus till Nästa Nivå

Man kan bygga för kvalité – och man kan bygga snabbt. På Space M2, en svensk husproducent specialiserad på prefabricerade bostäder i trä, gör man både och.

 

  • Case Study
  • Kund: Space M2
  • Datum: Augusti 2020
  • Land: Sverige
  • Typ: Husproduktion, Träkonstruktion

Space M2

Med en hängivenhet att vara ”ett husföretag som tänker lite smartare”, pekar Space M2 på fyra saker som skiljer dem åt från konkurrenterna: hållbarhet, kvalité, prisnivå och industrialiserad produktion.

“Genom att använda prefabricerade metoder till att producera moduler som är nästintill färdiga när de lämnar vår fabrik, har vi möjlighet att leverera ett slutresultat som vi är mycket stolta över.” säger Peter Lindberg, VD på Space M2. ”Vi är snabba och effektiva, men vi är också hängivna till hög kvalité och precision.”

En Industriell Inställning till Husbyggnation

När Christian Olsson startade Space M2 2016, visste han att byggnadsindustrin fastnat i gamla hjulspår. Han såg en möjlighet att utmana de traditionella produktionsmetoderna och producera helt färdiga moduler längs en monteringslinje, likt vad man kan se i en bilfabrik.

Den unika inställningen fungerade. Idag upprätthåller Space M2 en byggnadskvalitet av hög nivå, samtidigt som kostnaderna sänkts och man kortat konstruktionstiden med 30–50% jämfört med traditionellt byggande – och de blir bara snabbare.

”För närvarande flyttas våra moduler från en station till nästa var åttonde timma.” säger Lindberg och förklarar att varje station färdigställer varje fas på modulen – VVS, golv, kök, installation etc. ”Det är redan en mycket snabb förbättring, men vi arbetar med att finjustera vår process ännu längre, så vi kan korta tiden betydligt mer och minska varje stationstid med hälften och därmed flytta modulerna var 4:e timma istället.”

Noggrannhet på alla nivåer

För att möta den här effektiviserade tidslinjen fokuserar Space M2 på noggrannhet från tidpunkten då de startar varje byggprojekt.

Först mottar de bygglovshandlingar och arkitektskisser, som sedan används för att rita och designa antalet moduler för byggnaden – en process som tar ungefär 3 veckor att slutföra.

För att utforma modulerna arbetar Space M2-teamet uteslutande med Vertex BD, BIM-mjukvara, så att de enkelt kan dela ritningarna mellan arkitekter och konstruktörer i projektet.

”Det är viktigt att vi kan få fram de exakta detaljerna i våra projekt och Vertex BD hjälper oss att göra det.” säger Lindberg och förklarar hur de kan dela exakta specifikationer för hur väggarna ska vara dimensionerade, hur VVS och ventilationssystem ska konfigureras, och att alla delar av byggnaden uppfyller kraven för akustik och säkerhet.

När detaljerna väl är godkända, använder Space M2 Vertex BD till att ta fram fullständiga   materiallistor och schemalägga leveranser innan montering av modulerna i deras fabrik startar. De färdiga modulerna monteras sedan på plats för bl.a.  moderna bostadsrätts- eller hyreslägenheter, studentbostäder, lägenhetshotell. Space M2´s har kunder både från den privata och offentliga sektorn, entreprenörer och bostadsutvecklare.

”Vi arbetar hårt och effektivt och våra kunder inser det.” säger Lindberg. ”Hela vår process tar endast några månader, till skillnad från traditionellt byggande vilket vanligtvis tar mellan sex månader och ett år.”

Design med Modulering i Åtanke

Under de senaste fyra åren har Space M2 positionerat sig i framkanten av den svenska modulindustrin och de har som målsättning att leverera den bästa produkten på marknaden.

Genom att undvika utmaningar associerade med en byggnadsplats och använda sig av produktion i en monteringslinje, levererar de fördelar i kostnad, tid, miljö och säkerhet – allt i ett högkvalitativt paket som är väl utformat och komfortabelt för alla typer av köpare.

“Under en lång tid har människor inte tänkt på moduler som ett eftersträvansvärt sätt att bygga på, men det håller definitivt på att förändras.” säger Lindberg. Space M2 arbetar för närvarande med flera arkitekter och fastighetsutvecklare, och lär dem hur de ska designa med moduler från början och på så vis eliminera behovet av att konvertera till en annan konstruktion längs vägen.

”Efter att, i åratal, ha designat på traditionellt vis först och därefter ändra till moduler, kan våra arkitekter nu visualisera alla olika möjligheter och designa med modulering i åtanke från början. Det är en game changer.”

× Shopping Cart

Your cart is empty.