Bygglov24 ansluter till Vertex-teamet

Bygglov24.se tar nu steget och inleder implementeringen av Vertex BD i sin verksamhet. Med en affärsmodell som utmanar gamla traditioner, där man mot fasta priser bland annat skapar bygglov, är automation i processen en central fråga. Även CAD-motorns förmåga att automatiskt skapa konstruktionsmodeller kommer generera värde till Bygglov24´s kunder.

Roman Ahmad, Byggingenjör: Tack vare implementeringen av Vertex systems kan nu användare av Bygglov24.se skapa fackmannamässiga handlingar helt utan byggtekniska förkunskaper. Man behöver helt enkelt inte längre vara en CAD-specialist för att hjälpa sina kunder med t.ex bygglovsritningar vilket skapar kortare ledtider, mindre administration och en ökad flexibilitet när det kommer till att möta kundens behov. Under 2021 kommer vi att bland annat rulla ut tjänsten i bygghandeln där t.ex bland annat användare som är säljare kommer att ha en stor nytta av tjänsten i sin kontakt med sina kunder.

Roger Johansson, Branch Manager Vertex Sverige: Bygglov24´s erbjudande till marknaden skapar helt klart väldigt effektiva förutsättningar till en kostnadseffektiv projektering för slutkunden. Ett upplägg som kräver stort fokus på automation i sin process, något som vi på Vertex har som kärnfråga i dialogen med våra kunder. Från vår sida är förväntningarna högt ställda kring vad vi tillsammans kan skapa.

× Shopping Cart

Your cart is empty.