Panghus ansluter till Vertex-teamet

Martin Larsson, VD Panghus AB

Vi genomför nu ett omfattande utvecklingsarbete med digitalisering av vår process och våra husmodeller. Vår ambition är att utmana branschen med en unik process och en effektiv produktion vilket möjliggör en god lönsamhet samtidigt som vi kan erbjuda en attraktiv produkt till våra kunder. Att nu ha landat i Vertex känns som helt rätt beslut för att möjliggöra detta arbete fullt ut. Det kommer bli en spännande resa och vi ser fram emot ett gott samarbete med Vertex-teamet med Roger i spetsen.  

Roger Johansson, Bransch Manager Vertex Systems Skandinavien:

Att få förtroendet att leverera CAD/BIM-system till Panghus känns verkligen som starten på en spännande resa. Med högt ställda förväntningar från bägge parter så inleds nu arbetet att automatisera Panghus processer både mot sin industrialiserade produktion men även mot projekt/inköps-systemet Vintly. Just i Panghus fall, där man som fastighetsutvecklare äger hela kedjan, så blir potentialen kring automationsnivån i alla led påtaglig. Där blir Vertex BD en viktig kugge i maskineriet.

× Shopping Cart

Your cart is empty.